• 01คำมั่นสัญญาของเรา
  “Nano” ต่อลูกค้า
 • 02 คุณภาพสูงสุดในสินค้า
  และการบริการของเรา
 • 03 สินค้าผ่านการรับรอง
  มาตรฐาน ISO 9001:2015
       
  เเเละ ISO 14001:2015
 • Read
  more
 • พ.ศ 2529

  บริษัทบางบอน พลาสติก กรุ๊ป จำกัด (BPG Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ กระบวนงานการฉีดขึ้น รูปพลาสติกทุกชนิด

 • พ.ศ 2549

  เปิดตัว แบรนด์
  "NANO" กล่องไฟฟ้า
  และ ผลิตภัณฑ์ที่
  เกี่ยวข้อง


 • ในการเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในงานวิศกรรม รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีคุณภาพสูง

 • Read
  more