เกี่ยวกับเรา

พ.ศ 2529

บริษัทบางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด
(BPG Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2529 ดำเนินการธุรกิจ
เกี่ยวกับกระบวนงานการฉีดขึ้น
รูปพลาสติกทุกชนิด

พ.ศ 2538

ขยายกำลังการผลิต โดยสร้าง
โรงงานฉีดพลาสติกแห่งที่ 2
รวมถึงสร้าง office แห่งใหม่

พ.ศ 2541

ได้รับมาตรฐาน ISO 9002

พ.ศ 2543

สร้างคลังสินค้าใหม่

พ.ศ 2549

เปิดตัว
แบรนด์ "NANO"
กล่องไฟฟ้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ 2552

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

พ.ศ 2557

ปรับปรุงพัฒนา
เครื่องฉีดพลาสติก โรงงาน และสำนักงานเพื่อให้สินค้า
มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

ด้วย
ประสบการณ์
มากกว่า30ปี

บริษัทบางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด (BPG Co.,Ltd.) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนงานการฉีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ในการเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในงานวิศกรรม

รวมถึงชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีคุณภาพสูง ซึ่งต้องการความแม่นยำและให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าในการผลิต ทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต์ คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า

โดยบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตสินค้าชิ้นส่วนพลาสติกของเรา ในปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯได้ดำเนินการผลิตสินค้ากล่องไฟภายใต้แบรน นาโน (NANO) ขึ้นมา โดยมีบริษัท ธนาจินต์ จำกัด (บริษัทในเครือ) เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากล่องไฟแบรน NANO อย่างเป็นทางการ

โดยมีบริษัท
ธนาจินต์ จำกัด (บริษัทในเครือ)
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากล่องไฟ
แบรนด์ NANO อย่างเป็นทางการ

 • ชื่อบริษัท : บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด
 • รายละเอียดธุรกิจ : กระบวนงานการฉีดพลาสติกขึ้นรูปคุณภาพสูง
 • สินค้า : กล่องไฟ แผงไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แบรน นาโน
 • ที่อยู่ : 186 ซอย พระราม2 ซอย54 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 66 2899 5007 ( อัตโนมัติ 14 สาย )
 • แฟกซ์ : 66 2899 5045
 • อีเมล์ : info@bangbonplastic.com
 • ปีที่ก่อตั้ง : 2529
 • ทุนจดทะเบียน : 20 ล้านบาท
 • จำนวนพนักงาน : 300 คน
 • พื้นที่ : 6,400 ตารางเมตร
 • เครื่องฉีดพลาสติก : 80-650 ตัน จำนวน 40 เครื่อง

มาตรฐานสินค้า